Rosnące możliwości technologiczne człowieka coraz bardziej i coraz szybciej wpływają na nasze życie, a kontynuacja tego trendu zdaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Jako racjonalne i pozbawione uprzedzeń osoby nie chcemy uciekać przed tym faktem, ale przyjmujemy go do wiadomości świadomi tak szans, i zagrożeń, które ze sobą niesie, w całej ich wyjątkowej dla naszej epoki skali. Szanse chcemy wykorzystać w pełni – zagrożeń uniknąć, jeśli to możliwe. Tak siebie jak i innych ludzi, podzielających te proste i jasne przekonania i aprobujących ich logiczne konkluzje, nazywamy transhumanistami. Jako transhumaniści:

  1. Stoimy na stanowisku, że w danej mu przez naturę formie człowiek jest jednie etapem przejściowym, który w żadnym razie nie może być traktowany jako docelowy. Działający wedle zasady minimalizacji kosztów dobór naturalny nie pracował wszak dla naszego dobra, ale jedynie w imię transmisji obojętnych na nie genów. Jesteśmy dziećmi natury, które osiągnęły dojrzałość – świadomymi istotami, które mogą i chcą wziąć sprawy w swoje ręce, rezygnując z biernego fatalizmu.
  2. Uważamy, że aby osiągnąć nasze cele, trzeba posługiwać się środkami, jakich dostarcza nam współczesna nauka, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych. Wspieramy więc prace badawcze zmierzające do eliminacji bądź opanowania chorób, oraz poprawy funkcjonowania naszego organizmu. Opowiadamy się za wszelkimi działaniami zmierzającymi do lepszego poznania naszego genomu i zasad dziedziczenia, dzięki którym sami będziemy mogli decydować o parametrach naszego potomstwa. Dzięki tym badaniom, wierzymy, uda się z czasem poprawić ogólną kondycję gatunku ludzkiego, sprawiając, że przekroczy on dotychczasowe ograniczenia.3. Jesteśmy przekonani, że śmierć człowieka, jako efekt niechcianego przypadku, jest złowrogim skandalem. Życie świadomej istoty samo w sobie stanowi wielką wartością. Dlatego wspieramy wszelkie środki prowadzące do przedłużenia ludzkiego życia, a z czasem do wytworzenia sytuacji, w której człowiek będzie mógł sam decydować o momencie swojej śmierci wedle uznania.
  3. Jesteśmy zwolennikami opartego na współczesnej wiedzy medycznej ingerowania w ludzkie ciało o tyle, o ile poprawia to jego funkcjonowania tak na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Dlatego popieramy nie tylko zaawansowaną transplantologię, ale także stosowanie cyberwszczepów i augmentacji.
  4. Jako transhumaniści wspieramy działania medycyny, służące eliminacji chorób, a także poprawie jakości życia człowieka. Chcemy, aby człowiek nie tylko żył długo, ale także aby mógł cieszyć się swoim życiem jako istota w pełni sprawna i świadoma.
  5. Wspieramy rozwój neuronauk i nauk informatycznych jako tych, które przybliżą nas do poprawienia możliwej interakcji ze światem wirtualnym. Istnieje bowiem szansa, że na tej płaszczyźnie będziemy z biegiem lat mogli osiągnąć znaczącą niezależność od świata materii, oraz pełną nieśmiertelność.
  6. Zło, które do tej pory wielu uważało za nieusuwalną część naszego życia bierze się w ogromnej części z deficytu dóbr i środków. Wierzymy, że dzięki nauce uda się zapewnić każdemu człowiekowi pełen dostęp do wszelkich pożądanych dóbr materialnych, a tym samym wyeliminować zasadnicze przyczyny wrogości między świadomymi istotami. Zdajemy sobie sprawę, że nie zlikwidujemy całkowicie zła i złej woli, możemy jednak sprawić, że staną się one mniej powszechne.
  7. Ostrożnie wspieramy rozwój sztucznej inteligencji. Zdając sobie sprawę ze związanych z tym zagrożeń, uważamy, ze rozwój systemów eksperckich i przetwarzania danych przyczyni się do zwiększenia racjonalności podejmowanych decyzji, usprawniając życie świadomej istoty.
  8. Jako transhumaniści jesteśmy przeciwnikami wszelkich irracjonalnych i paranaukowych ruchów i postaw. Uważamy, że są ze wszech miar szkodliwe, bowiem nie tylko oddalają nas od celu, jakim jest poprawa ludzkiej natury, ale mogą przyczynić się nawet do pogorszenia jakości życia człowieka w tej formule gatunkowej, jaka jest nam obecnie dostępna. Zdecydowanie sprzeciwiamy sięwięc nie tylko fundamentalizmowi religijnemu wszelkiej proweniencji, ale także ruchom antyszczepionkowym, anty-GMO, homeopatii i innym tego typu szkodliwym ideom.
  9. Chociaż nasze ogólne cele są dalekosiężne, nie porzucamy zainteresowania stanem obecnym, wraz z jego faktycznymi możliwościami. Dlatego wspieramy zdrowy tryb życia, w tym uprawianie sportu, stosowanie zrównoważonej diety, biofeedback oraz inne sposoby i metody, które przyczynią się do przedłużania długości i poprawy jakości życia poszczególnych świadomych istot w ich współczesnej formie.

Cele te są w większości odległe, a ich realizacja nie jest wcale pewna. Postęp technologiczny czy społeczny nie musi się dokonać, nie musi także koniecznie poprawić kondycji ludzkiej, a już tym bardziej nie kondycji wszystkich ludzi. Przyszłość jakiej pragniemy będzie wymagać od naszego pokolenia trafnych diagnoz, mądrych decyzji i sprawnych działań. Odkrycia, czyny i wybory naszego pokolenia mogą stać się tak błogosławieństwem, jak plagą pokoleń przyszłych. Świadomi spoczywającej na ludziach naszych czasów odpowiedzialności, chcemy podjąć choć trochę z jej ciężaru. Na miarę naszych możliwości pragniemy brać udział w rozważnym i etycznym rozwoju tych technologii, które pozwolą człowiekowi na przezwyciężenie ułomnej natury i osiągnięcie trwałego szczęścia; chcemy promować poglądy i postawy, które do tego stanu wiodą; chcemy też wspierać i zrzeszać ludzi, których działalność do tych celów zmierza.
Warszawa 2017