Władze stowarzyszenia

Mateusz Łukasiak

Prezes Stowarzyszenia, członek zarządu

Tomasz Romanowski

Wice-prezes Stowarzyszenia, członek zarządu

Jakub Palm

Członek zarządu

Michał Jaskólski

Członek zarządu

Maciej Zając

Członek zarządu

Michał Kasprzak

Komisja rewizyjna

Dominik Ryniak

Komisja rewizyjna

Piotr Raczak

Komisja rewizyjna