Deklaracja Członkostwa w Stowarzyszeniu

Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo wstąpić do naszego Stowarzyszenia. Deklarację członkowską możecie znaleźć w linku poniżej.